Počítáte každou korunu a bývalý manžel vám ještě k tomu neplatí alimenty? Nejste ani první, ani poslední! V roce 2009 totiž u nás neplatilo na své děti neuvěřitelných dvanáct tisíc rodičů. A bohužel až 90 procent neplatičů alimentů tvoří muži. My pro vás máme návod, jak ho přimět k tomu, aby zaplatil!

 

Nejprve malá definice. Neplněním vyživovací povinnosti je myšlena situace, kdy rodič neposílá výživné, když posílá méně nebo když hradí výživné nepravidelně. V takovém případě máte tři možnosti, jak to řešit:

1. Dohoda

První a zároveň „nejméně komplikovanou" možností je ústní dohoda s bývalým partnerem, nejlépe „po dobrém". Zjistěte si, jak je na tom finančně, a podle toho konejte. Možná je důvodem, proč neplní závazky, to, že náhle přišel o práci a nemá z čeho platit. To ho samozřejmě neopravňuje k tomu, aby výživné neplatil. „Dotyčný by se měl v takovém případě urychleně postarat o to, aby začal vydělávat, i kdyby si měl zajistit brigádu, aby své vyživovací povinnosti splnil,“ vysvětluje právní poradce Aleš Skoupil. Pokud se situace nezlepší, má neplatič možnost obrátit se na soud se žádostí o snížení vyživovací povinnosti. „Každopádně, dojde-li k jakékoli dohodě obou stran, je třeba to sepsat a podepsat. Stejně tak je dobré sepsat, kdy je otec reálně schopen dorovnat to, co vám dluží,“ doplňuje Aleš Skoupil.

2. Trestní oznámení

Pokud nepomůže dohoda a partner nechce o splacení svých závazků ani slyšet, podejte na něj trestní oznámení „za zanedbávání povinné výživy". Je to často jedno z účinných řešení, jak předejít nebo se dostat z případných finančních potíží, které vám hrozí a které také často ženy samoživitelky v podobné situaci trápí. Neplacení výživného se totiž po uplynutí čtyř měsíců stává trestným činem a otci jakožto dlužníkovi hrozí trest, a to až do výše 5 let odnětí svobody. Tento zákon platí nově od prvního ledna tohoto roku včetně stanovené výše trestu.

3. Vymáhání pomocí soudu a exekutora

Třetí variantou je vymáhání alimentů soudní cestou nebo s pomocí exekutora. Můžete zvolit oba způsoby najednou, tedy podat trestní oznámení i návrh na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce. Policie věc prošetří a předá státnímu zástupci. Ten podá k soudu obžalobu, na jejímž základě proběhne soudní řízení o vině a trestu. Neplatič má možnost vyhnout se odsouzení dobrovolným splacením dlužné částky ještě před vyhlášením rozsudku (jde o tzv. účinnou lítost). V případě, že jste dospěly do fáze exekuce, je dobré podat návrh na soukromou exekuci. Exekuci tím každopádně urychlíte. Klasickému soudnímu vykonavateli to trvá mnohem déle.

CO ZNAMENÁ PODLE ZÁKONA ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY

Podle § 196 o zanedbání povinné výživy platí toto:

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo

b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

Dodatek: § 197 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Citováno ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

K jednání je dobré přizvat právníka;ThinkstockFoto: ThinkstockK jednání je dobré přizvat právníka

Kde podat trestní oznámení

Trestní oznámení můžete podat na příslušném oddělení Policie ČR, pod které spadáte. To se určuje podle vašeho trvalého bydliště. Můžete to udělat už po dvou nebo třech nezaplacených výživných. „Lepší než písemná forma je osobní návštěva, která vás tak jako tak nemine, takže si ušetřete čas," radí Vendula Spirovová, jedna z postižených matek, která už má podobný postup za sebou.

„K podání budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, rodný list dítěte nebo dětí a písemný rozsudek o svěření dítěte do vaší péče včetně stanovené částky výživného. Máte-li doma středoškoláka, je třeba si s sebou vzít i potvrzení o jeho studiu. Nezapomeňte si přibalit i originály veškerých dokladů o předešlých splátkách výživného," dodává paní Spirovová z vlastní zkušenosti. Pro usnadnění práce policie je dobré mít také informace o současném bydlišti otce, případně jeho telefonní číslo nebo jiný doklad, podle kterého se dají tyto údaje zjistit. V případě, že policie případ odloží, neprodleně sepište do tří dnů stížnost, aby situaci posoudilo státní zastupitelství.

Jaký je další postup?

Na základě těchto informací policie zajistí potřebné důkazy, a když se prokáže vina, sdělí viníkovi obvinění. O tom všem se vedou záznamy. Ty jsou zaslány státnímu zástupci spolu s návrhem na podání obžaloby. V této fázi se může stát, že se spis vrátí k policii, aby celou věc ještě došetřila a zjistila další potřebné údaje, nebo státní zástupce podá žalobu k soudu, který rozhodne o dalším postupu.

Další otázky, na které hledáte odpověď:

Co když soud rozhodne a rozsudek nabude právní moci, a otec přesto neplatí?

V takovém případě můžete z moci zákonné zástupkyně nezletilého dítětepodat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. To se řeší ve spolupráci s exekutorem, na kterého se obrátíte se soudním rozhodnutím. Příslušná částka se strhává otci dětí buď ze mzdy, a to včetně dlužné částky i nových záloh, nebo mu může být obstaven účet v bance a v neposlední řadě lze obstavit a následně prodat jeho movité věci (má v kompetencích exekutor). Jestliže je částka již příliš vysoká, může dokonce dojít k prodeji nemovitostí, v případě, že je jejich vlastníkem.

Žádost o sepsání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí sepisuje zpravidla advokát. Můžete se ale obrátit i na pracovnice odboru péče o děti a mládež na příslušném městském úřadě, pod který spadáte. K sepsání budete rozhodně potřebovat rozsudek, prostřednictvím kterého bylo výživné vyměřené. Nově také platí, že po matce nezletilého dítěte nemůže exekutor požadovat složení zálohy na náklady exekuce. To je dobrá zpráva zejména pro ty z vás, pro které byl dosud exekutor nákladnou záležitostí. V případě, že sháníte exekutora, seznam pro celou ČR najdete ZDE.

Co když zaměstnavatel nestrhává stanovené peníze a nechce s vámi hovořit?

Mohlo se stát, že otec změnil zaměstnavatele. Ten ovšem má povinnost soudu dát zprávu o těchto okolnostech. Nový zaměstnavatel má povinnost vyžádat si od zaměstnance potvrzení o exekuci. Pokud se tak nestane, hrozí otci, a to i opakovaně, pokuta až 50 000 Kč.

Podtrženo, sečteno – možnosti, jak se bránit, tu jsou a je třeba začít jednat. V minulosti už se objevily návrhy, aby neplatiči alimentů přišli o řidičský průkaz, protože logicky, když nemohou platit závazky, nemohou si dovolit ani platit pohonné hmoty. V roce 2005 se také objevil návrh zákona, podle kterého by dlužné alimenty zaplatil stát, který by je pak se sankcí vymáhal na neplatiči. Zákon tehdy neprošel. V lednu letošního roku se dokonce levici podařilo prosadit podobný návrh v prvním čtení. Bohužel v další fázi podle aktuálních zpráv ministerstva spravedlnosti návrh neprošel.

Souhlasily byste s takovým zákonem? Co byste navrhovaly pro finanční hříšníky vy?