Po několika měsících zoufalého hledání jste našla zaměstnání, přišla úleva a... zjistila jste, že jste těhotná. Co s tím? My víme! Přiblížíme vám, na co máte ze zákona nárok a jakých nástrojů mohou zase naopak využít vaši zaměstnavatelé.

 

 

Těhotenství ve zkušební době
 

První zpráva není dobrá. Otěhotnění ve zkušební době, tedy krátce po nástupu do zaměstnání, znamená pro ženu velmi často ztrátu pracovního poměru, protože ve zkušební době ji zaměstnavatel může propustit i jako těhotnou či v době její pracovní neschopnosti, ale až po uplynutí prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

 

Stažení článku
 

Po zdárném skončení zkušební doby již těhotnou chrání před výpovědí zákoník práce a zaměstnavatel jí může dát výpověď ze zaměstnání pouze v případě, že se ruší či stěhuje. Skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou také proběhne „klasicky", ani těhotenství zaměstnankyně nezavazuje zaměstnavatele, aby s ní uzavřel nový pracovní poměr či ten skončený prodlužoval.

Pokud pracovní poměr zaměstnavatel s těhotnou skončí, běží jí 180denní ochranná lhůta pro nárok na dávky nemocenského pojištění, tj. na nemocenskou a na peněžitou pomoc v mateřství. V případě, že těhotná nestihne v ochranné lhůtě na peněžitou pomoc v mateřství nastoupit, může si po dohodě s lékařem nemocenskou prodloužit i na dobu porodu a šestinedělí. V tomto případě bude mít možnost zvolit si u rodičovského příspěvku variantu jeho čerpání.

Zaměstnavatel propouští - máte strach o místo...
 

Pakliže to váš zaměstnavatel ještě neví, upozorněte ho na své těhotenství. Jako těhotnou vás před výpovědí ze zaměstnání chrání zákoník práce, s výjimkou situací, kdy se zaměstnavatel ruší nebo stěhuje. Toto neplatí pro situaci, kdy vy sama zaměstnavateli podepíšete ukončení pracovního poměru dohodou nebo máte-li uzavřený pracovní poměr na dobu určitou. V takových situacích vám pracovní poměr klasicky skončí. I zde platí stejné pravidlo pro nárok na dávky nemocenského pojištění jako u předchozí situace.

Zákon povoluje mateřskou i otcům; samphoto.cz/jiunlimitedFoto: samphoto.cz/jiunlimitedZákon povoluje mateřskou i otcům

Dostala jste výpověď a zároveň zjistila, že jste těhotná?

Dostane-li žena od zaměstnavatele výpověď a je těhotná, je dobré oznámit zaměstnavateli těhotenství a upozornit ho na neplatnost výpovědi. Na své těhotenství by zaměstnavatele měly upozornit ženy i v případě, že své těhotenství zjistí až po obdržení výpovědi a začala jim tedy běžet výpovědní lhůta (nejčastěji 2 měsíce). Po dobu těhotenství, mateřské i rodičovské dovolené se totiž zastavuje běh výpovědní lhůty a ženě zůstává zachován pracovní poměr se všemi právy a nároky. Pracovní poměr by potom skončil až po uplynutí všech těchto dob, tj. až po návratu ženy do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené.

Skončil vám pracovní poměr a zjistila jste, že jste těhotná?

Pokud žena prokazatelně byla těhotná v den ukončení zaměstnání, týká se jí 180denní ochranná lhůta pro nárok na nemocenské dávky, tj. ještě 180 dnů po ukončení zaměstnání může nastoupit na nemocenskou a na peněžitou pomoc v mateřství a obě tyto dávky by v tomto případě byly vypočteny z hrubého příjmu ze zaměstnání.

Pokud žena v den ukončení pracovního poměru ještě těhotná nebyla, týká se jí pouze 7denní ochranná lhůta pro nárok na nemocenské dávky, pak už bude muset využít jiných možností našeho sociálního systému. Může se evidovat na úřadu práce a následně ode dne porodu pobírat rodičovský příspěvek čerpaný ve 4leté variantě. O možnosti jak změnit variantu rodičovského příspěvku, hovoříme blíže v odstavci níže, který popisuje práva žen evidovaných na úřadu práce.